LÉPEGETŐ

mindenki fejlődhet

JOBBAN TANULOK

Ez a foglalkozássorozat 212. osztályos diákoknak segít. Igény szerint páros, vagy 34 fős mikro-​csoportosformában indul a fejlesztés. A célokat a csoportban résztvevő diákok nehézségei határozzák meg

 • kellő önismeret és önbizalom kialakítása
 • pozitív viszony a tanuláshoz
 • időbeosztás, megfelelő körülmények kialakítása
 • a diákok aktuális tananyagához kapcsolódó gyakorlatok
 • vizuális– és hallási figyelem fejlesztése
 • pontosabb szövegértés, olvasott és hallott források
 • verbális és vizuális emlékezetet
 • szóbeli és írásbeli szövegalkotás
 • beszédkészség és szókincs fejlesztése
 • összegzés és önálló vélemény kialakítása
 • hatékony kommunikáció