LÉPEGETŐ

mindenki fejlődhet

Molnár Andrea, szakvizsgázott gyógypedagógus vagyok. Fejlesztő-​pedagógusi munkatapasztalataimat és szakmai tudásomat egyrészt az általános fejlődésű gyermekek tehetségének kibontakoztatására szeretném fordítani, másrészt továbbra is segíteni szeretném a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő, eltérő fejlődésű gyermekeket.

- óvodásoknak pedagógiai vizsgálatok és fejlesztés

- szülőknek iskolaérettségi tanácsadás

- iskolásoknak pedagógiai vizsgálatok és fejlesztés

  • mozgáskoordináció: nagymozgások
  • finommotorika, grafomotorika
  • beszédészlelés, beszédértés
  • olvasás, írás, számolás, szövegértés

- egyéni fejlesztés, tanulási technikák, konzultáció szülőknek, otthoni gyakorlóprogramok