LÉPEGETŐ

mindenki fejlődhet

ISKOLÁBA KÉSZÜLÜNK

Még messze a jövő szeptember, de óvodás gyermekünk egyre komolyabban készül az iskolába. Segítsünk neki közösen egy kiscsoportos foglalkozással! Mielőtt a tankönyv és a tolltartó az iskolatáskába kerül, jó, ha van már benne néhány fontos kellék a sikeres iskolakezdéshez.

 • feladattudat, feladattartás, monotónia tűrés
 • önállóság, önbizalom, gyakorlott önellenőrzés
 • hatékony önszabályozás és együttműködés
 • fejlett finommozgások és grafomotorika
 • jó ceruzafogás, rutinos ceruzahasználat
 • biztos tájékozódás saját testen, térben, síkban
 • jobb/​bal differenciálás saját testen, térben, síkban
 • pontos auditív és vizuális észlelés
 • jó sorozati észlelés, mintamásolás, munkaemlékezet
 • pontos beszédészlelés, gazdag szókincs, jó grammatikai készség
 • fejlett matematikai — logikai gondolkodás
 • rutinos számlálás, beszéd és mozgás kellő összehangolása
 • pontos műveletvégzés tárgyakkal és saját kézen
 • globális mennyiségek és mennyiségállandóság felismerése 10-​es körben
 • jó verbális és műveleti gondolkodás: analógiák, analízis-​szintézis, problémamegoldás
 • beszédkészség, hatékony szóbeli önkifejezés
 • egyéni és kooperatív tanulástechnikák

Mindezt 24 fős mikro-​csoportban, játékosan, nagymozgásos és üldögélős tevékenységek változatosságával. A kiscsoportos forma fejleszti a szociális készségeket, de lehetőséget ad a differenciált, egyéni megközelítésre is. A 12 egymásra épülő foglalkozás során az újdonságok gyakorlattá, majd rutinná válhatnak. Mindenki fejlődhet!