LÉPEGETŐ

mindenki fejlődhet

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, magyar nyelv és irodalom szakon, majd gyógypedagógus tanárként a pszichopedagógián végeztem, és szakvizsgáztam. Drámapedagógusi és fejlesztőpedagógusi munkakörben dolgoztam és dolgozom a közoktatásban, óvodásokkal és iskolásokkal egyaránt foglalkozom. Jelenleg a pestlőrinci pedagógiai szakszolgálat közalkalmazottja vagyok szakértőként és fejlesztőpedagógusként. Pályakezdőként elsősorban három gyermekem felnevelése segített abban, hogy a személyes felelősség és a következetesség fontosságát felismerjem a segítői szerepben.

Személyre szóló támogatást szeretnék nyújtani a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése és eredményes tanulása érdekében. Teljes körű pedagógiai vizsgálatot, állapot-​és fejlettségiszint-​felmérést végzek, szülői konzultációt és tanácsadást biztosítok. Egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat vezetek több korcsoportban. Igény szerint otthoni gyakorlóprogramokat is készítek, és ellenőrzöm az előrehaladást.

A Lépegető Műhelyt a köznevelésben és közoktatásban nyújthatónál hatékonyabb fejlesztés és kommunikáció lehetőségének jegyében nyitottam meg. Szükség esetén bevonom pszichológus és logopédus kollégáimat is a munkánkba.

Nem ígérek könnyű és gyors megoldásokat, de segítek a fejlődési és tanulási problémák feltárásában és kezelésében. Tapasztalom, hogy az egyéni igények, a másság felfedezése és vállalása nehéz ugyan, de pozitív élmények és új értékek forrása. Mindenki fejlődhet, mindenki fejlődjön!

Tanulmányok

ELTE BTK 19741979

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
pszichopedagógia 20012004

Drama in education
David Davis 1991
Eileen Pennington 1992

Opera Nazionale Montessori
19951998 Róma

Sindelar 12
Részképesség-​gyengeségek vizsgálata és terápiája
2004 Budapest

Beszédészlelés és beszédmegértés
2006 Budapest

Alapozó Terápia
Állapot-​és mozgásvizsgálat
BHRG Alapítvány 2006 Budapest

MindLab 2007 Budapest
A gondolkodás fejlesztése interaktív játékokkal, 2007 Budapest

Értő Olvasás — Dékány Judit
Fővárosi Pedagógiai Intézet 2008

Tanulásmódszertan
Oroszlány Péter 2010