LÉPEGETŐ

mindenki fejlődhet

ÜGYESEBBEN, OKOSABBAN

Az egyéni fejlettségi szintre építő, komplex foglalkozás 37 éves gyerekek számára.

 • segíti a csecsemőkori reflexprofil integrálódását
 • fejleszti az egyensúlyi szabályozást és a testtartó reflexeket
 • rendezi és automatizálja a helyváltoztató nagymozgásokat
 • keresztező mozgásokkal segíti a jobb és bal agyfélteke együttműködését
 • javítja a tanult és nem tanult mozgások koordinálását
 • fejleszti a mozgásminták, a sorozatok, a ritmus reprodukálásának képességét
 • összerendezi a mozgást a beszéddel és számolással
 • javítja az egyidejű, többirányú figyelmet
 • ügyesíti a finommozgásokat
 • segít a tájékozódásban saját testen és térben
 • fejleszti a jobb/​bal differenciálást
 • hozzájárul a dominancia kialakulásához és rögzítéséhez
 • fejleszti a nyelvi készségeket
 • stabilizálja a kognitív képességek kibontakozásához szükséges kondíciókat

Mindezt 24 gyerekkel, játékosan, nagymozgásos tevékenységek változatosságával. A mikrocsoportos forma fejleszti a szociális készségeket, de lehetőséget ad a differenciált, egyéni megközelítésre is. A 12 egymásra épülő foglalkozás során az újdonságok gyakorlattá, majd rutinná válhatnak. Mindenki fejlődhet!

ISKOLÁBA KÉSZÜLÜNK

Még messze a jövő szeptember, de óvodás gyermekünk egyre komolyabban készül az iskolába. Segítsünk neki közösen egy kiscsoportos foglalkozással! Mielőtt a tankönyv és a tolltartó az iskolatáskába kerül, jó, ha van már benne néhány fontos kellék a sikeres iskolakezdéshez.

 • feladattudat, feladattartás, monotónia tűrés
 • önállóság, önbizalom, gyakorlott önellenőrzés
 • hatékony önszabályozás és együttműködés
 • fejlett finommozgások és grafomotorika
 • jó ceruzafogás, rutinos ceruzahasználat
 • biztos tájékozódás saját testen, térben, síkban
 • jobb/​bal differenciálás saját testen, térben, síkban
 • pontos auditív és vizuális észlelés
 • jó sorozati észlelés, mintamásolás, munkaemlékezet
 • pontos beszédészlelés, gazdag szókincs, jó grammatikai készség
 • fejlett matematikai — logikai gondolkodás
 • rutinos számlálás, beszéd és mozgás kellő összehangolása
 • pontos műveletvégzés tárgyakkal és saját kézen
 • globális mennyiségek és mennyiségállandóság felismerése 10-​es körben
 • jó verbális és műveleti gondolkodás: analógiák, analízis-​szintézis, problémamegoldás
 • beszédkészség, hatékony szóbeli önkifejezés
 • egyéni és kooperatív tanulástechnikák

Mindezt 24 fős mikro-​csoportban, játékosan, nagymozgásos és üldögélős tevékenységek változatosságával. A kiscsoportos forma fejleszti a szociális készségeket, de lehetőséget ad a differenciált, egyéni megközelítésre is. A 12 egymásra épülő foglalkozás során az újdonságok gyakorlattá, majd rutinná válhatnak. Mindenki fejlődhet!

JOBBAN TANULOK

Ez a foglalkozássorozat 212. osztályos diákoknak segít. Igény szerint páros, vagy 34 fős mikro-​csoportosformában indul a fejlesztés. A célokat a csoportban résztvevő diákok nehézségei határozzák meg

 • kellő önismeret és önbizalom kialakítása
 • pozitív viszony a tanuláshoz
 • időbeosztás, megfelelő körülmények kialakítása
 • a diákok aktuális tananyagához kapcsolódó gyakorlatok
 • vizuális– és hallási figyelem fejlesztése
 • pontosabb szövegértés, olvasott és hallott források
 • verbális és vizuális emlékezetet
 • szóbeli és írásbeli szövegalkotás
 • beszédkészség és szókincs fejlesztése
 • összegzés és önálló vélemény kialakítása
 • hatékony kommunikáció